Letölthető nyomtatványok

 

Ivóvíz-, szennyvíz-szolgáltatás :

Tájékoztató lakossági felhasználóknak az ivóvízszolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételekről - Ü72001
Vízbekötés megrendelése (új bekötés, ikresítés, áthelyezés, felbővítés, mérősítés) - Ü72002
Társtulajdonos, haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata (víz) - Ü72095
Előzetes Közműnyilatkozat igénylő lap - Ü72005
Tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötéséhez szükséges teendőkről (lakossági) - Ü72022
Szennyvízcsatorna bekötés megrendelése (új bekötés, áthelyezés, felbővítés) - Ü72023
Tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötéshez szükséges teendőkről (nem lakossági felhasználó) - Ü72024
Társtulajdonos, haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata (szennyvízcsatorna) - Ü72096
Tájékoztató a felhasználó által igényelt szolgáltatás szüneteltetéséről/megszüntetéséről - Ü72062
Nyilatkozat a felhasználó által igényelt szolgáltatás szüneteltetés feltételeiről - Ü72097
Meghatalmazás felhasználási hellyel kapcsolatos ügyintézésére vonatkozóan - Ü72098
Meghatalmazás felhasználási hellyel kapcsolatos ügyintézésére vonatkozóan (gazdálkodó szervezet) - Ü72099
Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet szerinti házi szennyvíz beemelő átadási igény bejelentő lap - Ü72074
Felhasználói tájékoztató a házi szennyvíz beemelők létesítésével, közszolgáltatói üzemeltetésével kapcsolatban - Ü72074 melléklete
Csatorna használati kisokos - Ü72076
Közműnyilatkozat kérő lap - Építési engedély / Használatbavételi engedély kiadásához / Talajterhelési díj adatszolgáltatáshoz - Ü72102
Bekötési terv "A bekötési megrendelőlap" melléklete - ME72001
MINTA - Szennyvízcsatorna bekötési terv - ME72001
Bekötési terv "A bekötési megrendelőlap" melléklete (1. old. dwg) - ME72001
Bekötési terv "A bekötési megrendelőlap" melléklete (2. old. dwg) - ME72001
Beton vízmérő akna - ME72003
Műszaki előírás ivóvíz bekötésre - ME72004
Műszaki előírás ingatlanok szennyvízcsatorna bekötéséhez - ME72005
Szennyvíz beemelő berendezés létesítésére vonatkozó műszaki követelmények - ME72011

Vízmérő, Mellékvízmérő :

Tájékoztató az ingatlan lakásainak, egyéb helyiségeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról - Ü72009
Tájékoztató joghatású szennyvíz mennyiségmérés engedélyezéséhez és elszámolási célú elfogadásához - Ü72011
Tájékoztató a mellékvízmérők hitelesítéséről - Ü72018
Tájékoztató locsolási célú mellékvízmérők cseréjéről - Ü72041
Tájékoztató a vízmérők reklamációs vizsgálatáról - Ü72019
Vízmérő reklamációs vizsgálatának megrendelése - Ü72020
Tájékoztató elveszett, megrongálódott, fagyott vízmérő pótlásáról - Ü72014
Tájékoztató a telki vízmérőről (saját vízműből nyert víz felhasználásáról és méréséről) - Ü72034
Telki vízmérő felszerelési lap (ivóvíz bekötéssel rendelkező fogyasztási hely esetén) - Ü72016
Telki vízmérő felszerelési lap (ivóvíz bekötéssel nem rendelkező fogyasztási hely esetén) - Ü72003
Mérősítési terv (Ü72003 és az Ü72016 melléklete) - ME72002
Mellékvízmérő számlázásának visszaállítási kérelme - Ü72056
Tájékoztató a locsolási vízvételezés és locsolóvíz-mellékmérő felszereléséről - Ü72061
Tájékoztató a felhasználó saját tulajdonában lévő vízmérők hitelesítéséről - Ü72064
Felhasználói tájékoztató az 50 m3 feletti magánhasználatú házi medencék vízellátásának és szennyvízelvezetésének megoldásához - Ü72065
Igénybejelentés mellékvízmérők alapján történő elszámoláshoz - Ü72077
Elkülönített vízhasználói nyilatkozat és meghatalmazás mellékvízmérők alapján történő elszámolás igényléséhez - Ü72078
Összesített elkülönített vízhasználói nyilatkozat és meghatalmazás mellékvízmérők alapján történő elszámolás igényléséhez - Ü72079
Locsolási mellékvízmérő felszerelési lap - Ü72060
Mellékvízmérő felszerelési lap - Ü72010
Mellékvízmérő felszerelési terv (melléklet) - ME72006
Locsolóvíz mérőhely kialakítása meglévő vízmérő aknába - ME72007
Locsolóvíz mérőhely kialakítása kerti csapnál - ME72008
Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv - ME72009

Adat, Adatváltozás bejelentése :

Vízmérőállás bejelentés - Ü72029
Adatbekérő lap új víziközmű bekötés létesítéséhez (lakossági megrendelő) - Ü72088
Adatbekérő lap új víziközmű bekötés létesítéséhez (nem lakossági megrendelő) - Ü72089
Tulajdonos és / vagy a felhasználó személyében, adataiban rörtént változás bejelentése - Ü72068 (v1)
Átlag fogyasztás módosítási kérelme - Ü72069
Vízmérő állás közlését választók nyilatkozata - Ü72070 (v10)
Bejelentés a felhasználó és a díjfizető adatainak változásáról (gazd. szerv.) - Ü72033
Bejelentés a felhasználó és a díjfizető adatainak változásáról (lakossági) - Ü72048
 

Védendő felhasználók:

Szociálisan rászoruló védendő felhasználó nyilvántartásba vételéhez szükséges tájékoztató - Ü72081
Szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránti kérelem - Ü72082
Fogyatékkal élő lakossági védendő felhasználó nyilvántartásba vételéhez szükséges tájékoztató - Ü72083
Fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránti kérelem - Ü72084
Kérelem akadálymentes számla kiállítására fogyatékkal élő személy részére - Ü72086

Locsolási kedvezmény :

Tájékoztató a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről - Ü72053
Felhasználói igénybejelentés locsolási kedvezményre - Ü72054

Szolgáltatási szerződések

Közszolgáltatási szerződés (bekötési mérő, L: lakossági, NL: nem lakossági) - SZ72001
Közszolgáltatási szerződés (felhasználói közösség) - SZ72004
Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés ( L: lakossági, NL: nem lakossági) - SZ72005

Szakfelügyelet biztosítása

Tájékoztató az ivóvízhálózat környezetében végzett munkálatokkal kapcsolatos szakfelügyelet biztosításáról - Ü75019
Ivóvízhálózat környezetében végzett munkálatokkal kapcsolatos szakfelügyeleti megrendelő - Ü75020
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Letölthető nyomtatványok
captcha
* kötelező mezők