A társaság küldetése, stratégiája, integrált irányítás, esélyegyenlőség

Jövőkép

Magas színvonalú, költséghatékony, környezettudatos víziközmű szolgáltatás, folyamatos fejlesztéssel a fenntarthatóság és bővíthetőség érdekében.

Küldetés

A víziközművek fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel a társaság tulajdonosainak, ellátott felhasználóinak érdekeire, valamint a környezet védelmére.

A Társaság stratégiájának kialakítása

Az egyes stratégiai célokat négy alapvető nézőpontba soroltuk:

Stratégia kör

Kiemelt stratégiai céljaink a következők, melyek alapvetően a társaság jövőképéből és küldetéséből következnek:

  1. A felhasználóknak minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása, minél nagyobb fogyasztói megelégedés elérése
  2. Működtetési hatékonyság növelése mind a közművagyont, mind a működtető vagyont illetően, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően
  3. A fenntartható fejlődés elősegítése érdekében gazdálkodás a vízkincsekkel, környezettudatosság
  4. Humánerőforrás fejlesztése, dolgozói elégedettség növelése
  5. A kezelt víziközmű-vagyon megfelelő műszaki állapotban történő megőrzése, javítása a Tulajdonossal együttműködve

A társaság küldetését akkor tudja teljesíteni, és alapvető stratégiai célját megvalósítani, ha szolgáltatásával a felhasználói elégedettek. Elérni ezt csak színvonalas, az elvárt minőségnek mindenkor megfelelő tevékenységgel lehet. Ennek biztosítása érdekében határozta meg minőség politikáját, alakította ki az MSZ EN ISO 9002:1996 (MIR) szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét, melyet a Magyar Szabványügyi Testület 2001. évben tanúsított.

Cégünk 2009. évben minőségirányítási rendszerét (MIR) az ISO 9001:2008 szabvány előírásait figyelembe véve továbbfejlesztette, majd integrálta az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszerszabvány (KIR) szerinti követelmények teljesítésével. Így szolgáltatásunk minősége mellett kiemelten kezeljük környezetünk védelmét, majd 2015 évtől az energiateljesítményünk folyamatos javítását is a MIR-KIR-EIR politikában rögzítettek szerint.

2015. év októberében lefolytatott sikeres okirat-megújító audit alapján a tanúsítványok megtartásával, 2018. szeptember 14.-ig tartó érvényességgel - mely minden évben ellenőrzésre kerül - a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsító társaság az előírások szerinti működésünket elismerte

2009-ben Magyarországon először a DMRV Zrt.-nek sikerült elnyerni a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Kht. által, uniós támogatással kidolgozott magyarországi Social Label arany fokozatát, majd 2013 februárjában egy sikeres megújító audit eredményeként további két évre megkaptuk a legmagasabb minősítést.

A Társadalmi Felelősségvállalásra (CSR) 2012. 07. 05-től egy eljárási utasítás került kiadásra, mely a szervezetátalakítás kapcsán 2013-tól megszűnt. Ezzel egyidejűleg vezérigazgatói döntésre a Social Label minősítést sem újítottuk meg 2013. évtől.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §).

Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen,- különös tekintettel a hátrányos, halmozottan hátrányos, roma származású, fogyatékkal élő emberekre. Az Esélyegyenlőségi Terv a társasággal munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű csoportokra terjed ki.

A terv az összes munkavállalóra vonatkozik, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidőtől vagy az alkalmazás határozott idejű voltától.

Az Esélyegyenlőségi Terv és Esélyegyenlőségi beszámoló évente készül.

Az esélyegyenlőség érdekében Társaságunk akadály mentesítette a váci, gödöllői illetve szentendrei ügyfélszolgálatainak épületét, mindemellett a mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyek kerültek kialakításra. Munkatársaink egyenlő bánásmódjának érdekét az esélyegyenlőségi referens koordinálja.

 

Online Ügyfélszolgálat

online_ipad

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
Tovább

Mérőállás bejelentés

Vízmérőállás bejelentés on-line, regisztráció nélkül.

segítség Diktálási információ

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználóink diktálási időpontjai

Mellékvízmérővel rendelkező felhasználóink diktálási időpontjai

Idény jellegű felhasználóink diktálási időpontjai

Utca szintű bontásban itt találja a diktálási és leolvasási időpontokat (Fót, Veresegyház, Dunakeszi, Göd, Gödöllő, Vác, Szentendre) bekötési vízmérővel rendelkező felhasználási helyekre vonatkozóan

Call Center

06 (27) 511-511
06 (40) 881-188

Mérőállás bejelentése 0-24h
Műszaki hibabejelentés 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS

Elintézendő ügye van? Foglaljon időpontot!

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: A társaság küldetése, stratégiája, integrált irányítás, esélyegyenlőség
captcha
* kötelező mezők