A társaság küldetése, stratégiája, integrált irányítás, esélyegyenlőség

Jövőkép

Magas színvonalú, költséghatékony, környezettudatos víziközmű szolgáltatás, folyamatos fejlesztéssel a fenntarthatóság és bővíthetőség érdekében.

Küldetés

A víziközművek fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel a társaság tulajdonosainak, ellátott felhasználóinak érdekeire, valamint a környezet védelmére.

A Társaság stratégiájának kialakítása

Az egyes stratégiai célokat négy alapvető nézőpontba soroltuk:

Stratégia kör

Kiemelt stratégiai céljaink a következők, melyek alapvetően a társaság jövőképéből és küldetéséből következnek:

  1. A felhasználóknak minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása, minél nagyobb fogyasztói megelégedés elérése
  2. Működtetési hatékonyság növelése mind a közművagyont, mind a működtető vagyont illetően, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően
  3. A fenntartható fejlődés elősegítése érdekében gazdálkodás a vízkincsekkel, környezettudatosság
  4. Humánerőforrás fejlesztése, dolgozói elégedettség növelése
  5. A kezelt víziközmű-vagyon megfelelő műszaki állapotban történő megőrzése, javítása a Tulajdonossal együttműködve

A társaság küldetését akkor tudja teljesíteni, és alapvető stratégiai célját megvalósítani, ha szolgáltatásával a felhasználói elégedettek. Elérni ezt csak színvonalas, az elvárt minőségnek mindenkor megfelelő tevékenységgel lehet. Ennek biztosítása érdekében határozta meg minőség politikáját, alakította ki az MSZ EN ISO 9002:1996 (MIR) szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét, melyet a Magyar Szabványügyi Testület 2001. évben tanúsított.

Cégünk 2009. évben minőségirányítási rendszerét (MIR) az ISO 9001:2008 szabvány előírásait figyelembe véve továbbfejlesztette, majd integrálta az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszerszabvány (KIR) szerinti követelmények teljesítésével. Így szolgáltatásunk minősége mellett kiemelten kezeljük környezetünk védelmét, majd 2015 évtől az energiateljesítményünk folyamatos javítását is a MIR-KIR-EIR politikában rögzítettek szerint.

2015. év októberében lefolytatott sikeres okirat-megújító audit alapján a tanúsítványok megtartásával, 2018. szeptember 14.-ig tartó érvényességgel - mely minden évben ellenőrzésre kerül - a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsító társaság az előírások szerinti működésünket elismerte

2009-ben Magyarországon először a DMRV Zrt.-nek sikerült elnyerni a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Kht. által, uniós támogatással kidolgozott magyarországi Social Label arany fokozatát, majd 2013 februárjában egy sikeres megújító audit eredményeként további két évre megkaptuk a legmagasabb minősítést.

A Társadalmi Felelősségvállalásra (CSR) 2012. 07. 05-től egy eljárási utasítás került kiadásra, mely a szervezetátalakítás kapcsán 2013-tól megszűnt. Ezzel egyidejűleg vezérigazgatói döntésre a Social Label minősítést sem újítottuk meg 2013. évtől.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §).

Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen,- különös tekintettel a hátrányos, halmozottan hátrányos, roma származású, fogyatékkal élő emberekre. Az Esélyegyenlőségi Terv a társasággal munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű csoportokra terjed ki.

A terv az összes munkavállalóra vonatkozik, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidőtől vagy az alkalmazás határozott idejű voltától.

Az Esélyegyenlőségi Terv és Esélyegyenlőségi beszámoló évente készül.

Az esélyegyenlőség érdekében Társaságunk akadály mentesítette a váci, gödöllői illetve szentendrei ügyfélszolgálatainak épületét, mindemellett a mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyek kerültek kialakításra. Munkatársaink egyenlő bánásmódjának érdekét az esélyegyenlőségi referens koordinálja.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: A társaság küldetése, stratégiája, integrált irányítás, esélyegyenlőség
captcha
* kötelező mezők