Ivóvíz és szennyvíz bekötés létesítése

A BEKÖTÉS ALAPFELTÉTELEI:

Az ingatlanokra történő víz- és csatornabekötés alapfeltételei közé tartozik:

  • az INGATLAN TULAJDONOSÁ-nak kezdeményezése, vagy írásbeli engedélye,
  • az INGATLAN-nál az ivóvíz-, illetve szennyvíz törzshálózat kiépítettsége,
  • csatornabekötést igénylő "üzem"-nek, ill. "új üzem"-nek minősülő GAZDÁLKODÓ SZERVEZET esetében a vízügyi, valamint környezetvédelmi hatóság hozzájárulásának megléte;
  • GAZDÁLKODÓ SZERVEZET esetében a vízi-közműfejlesztési hozzájárulás pénzügyi rendezése, vagy
  • LAKOSSÁGI vagy GAZDÁLKODÓ SZERVEZETI felhasználó esetén a megállapodás szerinti főművi hozzájárulás megfizetése.

A víz- és csatornabekötést kizárólag az INGATLAN TULAJDONOSA vagy HASZNÁLÓJA [bérlő, haszonélvező, vagy más jogcímen használó] kezdeményezheti. Ha a kezdeményező nem az ingatlan tulajdonosa, szükség van a TULAJDONOS(-OK) írásbeli engedélyére, illetve hozzájárulására. A tulajdonos a szolgáltatási szerződésben kézfizető kezességet vállal a használót terhelő díjfizetési kötelezettség teljesítésére.

Csatornabekötés esetében, ha az ingatlanon keletkező szennyvizek közegészségügyi, környezetvédelmi, vagy vízgazdálkodási szempontból káros elhelyezésének megszüntetése érdekében az illetékes JÁRÁSI HIVATAL az INGATLAN TULAJDONOSÁT a bekötésre kötelezi.

Közös bekötés esetén szükség van az INGATLANOK TULAJDONOSAI-nak a létesítmény közös használatából eredő jogait és kötelezettségeit rögzítő írásbeli megállapodására is.

Víz- és csatornabekötés kizárólag a törzshálózatok megfelelő kiépítettsége esetén létesíthető. Ez elsősorban az ingatlan előtt kiépített törzshálózatot jelenti. Ha az ingatlan előtt nincs kiépítve az ivóvíz-, illetve a szennyvíz elvezetési törzshálózat, a bekötés - szolgalmi jog alapításával - a szomszédos ingatlanon keresztül is elvégezhető. Ha az INGATLAN TULAJDONOSA ehhez nem járul hozzá, a bekötővezeték átvezetésének tűrésére a JÁRÁSI HIVATAL kötelezheti. Víz- és csatornabekötést kizárólag üzembe helyezett és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező törzshálózatról lehet létesíteni.

A víz- és csatornabekötéshez szükséges feltételekkel kapcsolatban az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-ok szóbeli tájékoztatás mellett, írásos TÁJÉKOZTATÓ-t adnak át a FELHASZNÁLÓK-nak.

Az írásbeli tájékoztatók, nyomtatványok megtekintéséhez kattintson ide: Ü72001 , Ü72005 , Ü72002 , Ü72102 , Ü72023 , Ü72022 , Ü72024

A 2011. évi vízi-közmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvényben előírtaknak megfelelően 2012. július 01-től:

Az INGATLAN TULAJDONOSA - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha

  • a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
  • az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.

A kötelezettséget már meglévő víziközmű-rendszer esetében annak bővítésétől számított egy éven belül kell teljesíteni.

Ha az ingatlan tulajdonosa a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a települési önkormányzat jegyzője hivatalból kötelezi erre. (2013. 07. 01-től)

Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos:

  • a vízellátó rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt,
  • a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet.

A FELHASZNÁLÓ az átalánydíjas felhasználási helyen fogyasztásmérő berendezés elhelyezését legkésőbb 2015.december 31-ig elvégezteti. A VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ a bekötési vízmérő elhelyezését nem tagadhatja meg, ha a FELHASZNÁLÓ a bekötési vízmérő elhelyezésének feltételeit teljesítette, valamint ha az új közszolgáltatási szerződés megkötésében a viziközmű –szolgáltatóval együttműködik.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Ivóvíz és szennyvíz bekötés létesítése
captcha
* kötelező mezők